Preview Mode Links will not work in preview mode

Disken Podcast

Anders Almgren och Mårten Ekblad är pappor till sammanlagt sju barn.  I podden diskuterar de föräldraskap och barn. 

De är dessutom lärare och kamrater sedan ungdomen.

Dec 23, 2017

Om julklappar, betygsangst, skolgårdar, normativitet och lite om funktionshinder.

Anders Almgren 47 & Mårten Ekblad 48 har sammanlagt 7 barn i åldern 0 till 12 år. Det här är deras föräldrapodd. De är dessutom lärare och kamrater sedan ungdomen.


Dec 16, 2017

Svaren på hur du firar jul bäst och lugnast. Och rätt lång utläggning om skolgårdsslagsmål och mobbning. God jul!

Anders Almgren 47 & Mårten Ekblad 48 har sammanlagt 7 barn i åldern 0 till 12 år. Det här är deras föräldrapodd. De är dessutom lärare och kamrater sedan ungdomen.


Dec 13, 2017

I det här avsnittet pratar vi kombibilar, musiksmak, idrottspappor och listar hur man är en bra pappa.

Anders Almgren 47 och Mårten Ekblad 48 har sammanlagt 7 barn. Det här är deras föräldrapodd.


Dec 4, 2017

Anders Almgren 47 & Mårten Ekblad 48 har sammanlagt 7 barn. Det här är deras föräldrapodd.

I premiären diskuterar de cyklar, läsning, dyslexi, strandliv och när man är den bästa pappan.