Preview Mode Links will not work in preview mode

Disken Podcast

Anders Almgren och Mårten Ekblad är pappor till sammanlagt sju barn.  I podden diskuterar de föräldraskap och barn. 

De är dessutom lärare och kamrater sedan ungdomen.

Jul 20, 2018

Det stora sommarsexavsnittet som kom av sig och mest handlar om värmen, avsaltningsanläggningar, idrottsföräldraskap och kärnkraft. Och lite om Anders stundande emigration.

Anders Almgren & Mårten Ekblad har sammanlagt 7 barn och är dessutom omgivna hela arbetsdagarna av barn och ungdomar. De är båda lärare...