Preview Mode Links will not work in preview mode

Disken Podcast


Anders Almgren och Mårten Ekblad är pappor till sammanlagt sju barn.  I podden diskuterar de föräldraskap och barn. 

De är dessutom lärare och kamrater sedan ungdomen.

Dec 13, 2017

I det här avsnittet pratar vi kombibilar, musiksmak, idrottspappor och listar hur man är en bra pappa.

Anders Almgren 47 och Mårten Ekblad 48 har sammanlagt 7 barn. Det här är deras föräldrapodd.