Preview Mode Links will not work in preview mode

Disken Podcast


Anders Almgren och Mårten Ekblad är pappor till sammanlagt sju barn.  I podden diskuterar de föräldraskap och barn. 

De är dessutom lärare och kamrater sedan ungdomen.

Dec 4, 2017

Anders Almgren 47 & Mårten Ekblad 48 har sammanlagt 7 barn. Det här är deras föräldrapodd.

I premiären diskuterar de cyklar, läsning, dyslexi, strandliv och när man är den bästa pappan.