Preview Mode Links will not work in preview mode

Disken Podcast


Anders Almgren och Mårten Ekblad är pappor till sammanlagt sju barn.  I podden diskuterar de föräldraskap och barn. 

De är dessutom lärare och kamrater sedan ungdomen.

Dec 23, 2017

Om julklappar, betygsangst, skolgårdar, normativitet och lite om funktionshinder.

Anders Almgren 47 & Mårten Ekblad 48 har sammanlagt 7 barn i åldern 0 till 12 år. Det här är deras föräldrapodd. De är dessutom lärare och kamrater sedan ungdomen.